Specjalistyczna Praktyka Lekarska

 lek. med. Anna Kleszcz

Reumatolog
Specjalista Chorób Wewnętrznych

Porady lekarskie obejmują

 

choroby wewnętrzne,

choroby reumatyczne w tym choroby tkanki łącznej,

zapalne choroby stawów i kości,

choroby kręgosłupa,

zmiany zwyrodnieniowe stawów i kości,

zespoły bólowe mięśni i wiązadeł, zapalenie ścięgien i kaletek, blokady dostawowe

Oferowana diagnostyka

Kapilaroskopia jest nieinwazyjnym badaniem, w czasie którego ocenia się naczynia w obrębie wału paznokciowego u pacjentów z zespołem Raynauda. Polega na obejrzeniu naczyń włosowatych pod specjalnym mikroskopem KAPILAROSKOP CYFROWY Dino-Lite MEDL4N PRO, po uprzednim nawilżeniu badanego miejsca olejkiem imersyjnym. Wykonanie kapilaroskopii jest szczególnie istotne w przypadku podejrzenia twardziny układowej, w przebiegu której badanie to ma cechy charakterystyczne. Stwierdzenie megakapilar, wybroczyn czy naczyń drzewkowatych może mieć znaczenie prognostyczne w tej chorobie. Ponadto kapilaroskopia odgrywa pomocniczą rolę w diagnostyce innych autoimmunizacyjnych chorób tkanki łącznej, takich jak zapalenie skórno-mięśniowe czy toczeń rumieniowaty.  

Obraz prawidłowy

 

 

 Obraz nieprawidłowy